PIZZA BÒ

55,000 85,000 

Pizza Bò Xúc Xích

• Size nhỏ: 55.000đ

• Size lớn: 85.000đ

Xóa
Mã: N/A Danh mục: