Showing 13–24 of 37 results

Mỳ Spaghetti

Mỳ Spaghetti Bò Bằm

45,000 
55,000 
45,000 
45,000 

Thức uống

Nước Ép

25,000 39,000 
80,000 120,000 

Pizza

PIZZA BÒ

55,000 85,000 

Pizza

PIZZA GÀ

55,000 85,000 
55,000 85,000 
55,000 85,000 
60,000 100,000 
55,000 85,000